top of page

Whistleblowing

Kancelaria pomaga budować bezpieczne organizacje ze skutecznymi mechanizmami zgłaszania nieprawidłowości, wspiera Klientów w obszarze rozpoznawania zgłoszeń i podejmowania adekwatnych działań naprawczych. 

Odwiedź serwis whistleblowing.com.pl prowadzony przez mec. Monikę Wieczorek gdzie znajdziesz pełną ofertę oraz strefę wiedzy na temat sygnalizowania nieprawidłowości.

Kancelaria wspiera Klientów m.in. w obszarach:

budowania wewnętrznych procedur, polityk i strategii zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing) i zintegrowania ich z już istniejącymi np. w obszarze AML, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi lub ochrony danych osobowych

2

prowadzenia audytów istniejących mechanizmów oraz badania stanu organizacji pod kątem wdrożenia skutecznych mechanizmów whistleblowing

3

opieki nad wewnętrznymi postępowaniami wyjaśniającymi (członek komisji wyjaśniającej oraz wsparcia członka komisji wspierającego pracodawcę wewnątrz organizacji)

4

doradztwa prawnego dla członków zarządu, członków organów nadzoru, działów HR, compliance i prawnych w zakresie mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości i podejmowania działań naprawczych

5

outsourcingu - whistleblowing officer (obsługi procesów whistleblowing jako zewnętrzny ekspert)

6

wsparcie komunikacji - projektowanie treści komunikatów dotyczących wdrożenia systemu whistleblowing oraz podejmowanych działań w tym obszarze

7

zarządzania kryzysowego

8

szkoleń dla pracowników, kadry menedżerskiej, działów HR, compliance, prawnych oraz członków wewnętrznych komisji wyjaśniających

jr-korpa-9XngoIpxcEo-unsplash.jpeg

Pracujmy razem

Jeżeli potrzebujesz wsparcia prawnego w obszarze whistleblowing

- wyślij wiadomość

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
bottom of page