top of page

Spółki
NGO

Kancelaria zapewnia bieżącą obsługę przedsiębiorstw oraz fundacji i stowarzyszeńw tym w zakresie analizy zawieranych umów, optymalizacji istniejących strategii prawnych, zakładania, rozwijania i przekształceń spółek. 

 

Kancelaria wspiera Klientów m.in. w obszarach:

rejestracji spółek, fundacji i stowarzyszeń

2

negocjacji, opiniowania i opracowywania projektów umów, w szczególności sprzedaży, świadczenia usług i ramowych, marketingowych, inwestycyjnych, dostawy, najmu

3

rozwiązywania bieżących problemów występujących na etapie realizacji umów, w tym w zakresie odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, obciążenia karą umowną, odstąpienia od umowy

4

renegocjowania umów i zmian warunków realizacji

5

reprezentacji w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowoadministracyjnych

jr-korpa-9XngoIpxcEo-unsplash.jpeg

Pracujmy razem

Jeżeli potrzebujesz wsparcia prawnego w tych obszarach - wyślij wiadomość.

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
bottom of page