top of page

Mobbing
Dyskryminacja
Diversity&inclusion
Dobra osobiste

Silna organizacja to organizacja silna w ludzi. Bezpieczeństwo i poszanowanie różnorodności pozwala na zwiększenie zaangażowania pracowników, przyciągania i utrzymania zróżnicowanych talentów oraz poczucia przynależności do organizacji.

 

Kancelaria Wieczorek pomaga budować silne i bezpieczne organizacje, które zyskują przewagę konkurencyjną dzięki zapewnieniu zróżnicowanego, włączającego i wolnego od mobbingu i dyskryminacji miejsca pracy. Kancelaria wspiera organizacje w ożywaniu pożądanych praktyk zgodnych z ich wartościami, zapewnieniu zgodności z przepisami prawa i rekomenduje odpowiednie rozwiązania z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego oraz dobrych praktyk. 

Kancelaria wspiera Klientów m.in. w obszarach:

doradztwa prawnego w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi

2

doradztwa prawnego w zakresie zapewnienia równości

i budowania mechanizmów zarządzania różnorodnością

3

badania i audytu kultury organizacyjnej z perspektywy D&I

i przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym

4

opracowania celów i wartości opartych o D&I

5

przygotowania polityk antydyskryminacyjnych

i antymobbingowych

6

przygotowania polityk i strategii D&I

7

zarządzania kryzysowego 

8

wsparcia dla członków komisji wyjaśniających (konsultacje, przygotowanie do roli)

9

wsparcia jako członek komisji wyjaśniającej rozpoznającej zgłoszenia dyskryminacji, mobbingu lub innych zachowań niepożądanych

10

szkoleń dla pracowników i kadry menedżerskiej z uwzględnieniem kultury organizacyjnej i celów organizacji,

w tym warsztatów antydyskryminacyjnych

11

doradztwa prawnego w zakresie naruszenia dóbr osobistych, m.in. godności, dobrego imienia, renomy i prywatności

12

reprezentacji w postępowaniach sądowych

jr-korpa-9XngoIpxcEo-unsplash.jpeg

Pracujmy razem

Jeżeli potrzebujesz wsparcia prawnego w obszarze mobbingu, dyskryminacji, diversity & inclusion lub ochrony dóbr osobistych - wyślij wiadomość.

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
bottom of page