top of page

Etyka w biznesie
Etyka w AI

W obliczu aktualnych wymogów prawnych oraz wizerunkowych etyka towarzyszy biznesowi jak nigdy dotąd. Kancelaria wspiera organizacje w budowaniu  procedur antykorupcyjnych, kodeksów etycznych i kodeksów postępowań, jak również oferuje doradztwo w zakresie etycznych aspektów wykorzystania sztucznej inteligencji, w szczególności w odniesieniu do transparentności oraz równego traktowania.

Kancelaria wspiera Klientów m.in. w obszarach:

przygotowania procedur antykorupcyjnych

2

przygotowania kodeksów etycznych i kodeksów postępowania

3

zarządzania kryzysowego

4

budowania etycznego wizerunku pracodawcy

5

szkoleń dla pracowników, menedżerów, specjalistów ds. etyki i członków komisji etycznych

6

audytu stosowanych kryteriów w mechanizmach sztucznej inteligencji

7

analizy ryzyka ujawnienia uprzedzeń w używanych algorytmach i stosowania dyskryminacji

jr-korpa-9XngoIpxcEo-unsplash.jpeg

Pracujmy razem

Jeżeli potrzebujesz wsparcia prawnego w obszarze etyki - wyślij wiadomość.

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
bottom of page